Inwoners

Nieuws

Naturalisatie (Accordion ingeklapt)

Op donderdag 20 oktober 2016 zijn mevrouw Karen Irène Jules Maria Buts en haar zoon Victor Leo Marleen Maria Bauchant in het gemeentehuis van Eemnes genaturaliseerd.
Lees meer over 'Naturalisatie'

Huisvesting statushouders (Accordion ingeklapt)

De gemeente Eemnes heeft tot juli 2017 de taak om huisvesting te bieden aan 33 statushouders. Inmiddels hebben tien mensen een woning gekregen (situatie per begin oktober). Nog in 2016 kunnen ach...
Lees meer over 'Huisvesting statushoude...'

Gooi en Vechtstreek gaat 100 dagen ... (Accordion ingeklapt)

Het restafval dat huishoudens in het Gooi en de Vechtstreek overhouden, kan drastisch omlaag. Daarom roept de GAD alle inwoners op om zich in te schrijven voor 100-100-100: 100 huishoudens leven ...
Lees meer over 'Gooi en Vechtstreek gaa...'

Baggeren watergangen in Eemnes (Accordion ingeklapt)

Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Eemnes starten begin november 2016 met het baggeren van watergangen binnen de bebouwde kom van Eemnes. Het gaat om de watergangen ten zuiden van de Laarder...
Lees meer over 'Baggeren watergangen i...'

Sessie en Raad: vervalt 17 oktober (Accordion ingeklapt)

Sessie en Raad: vervalt maandag 17 oktober 2016 vanwege herfstvakantie
Lees meer over 'Sessie en Raad: vervalt...'