Asfaltfabriek doet principeverzoek voor biogascentrale

Dura Vermeer heeft voor de asfaltproductie in Eembrugge aan de gemeente Eemnes gevraagd om een principe-uitspraak om de overschakeling op niet-fossiele brandstof door een bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken.

De afdeling Ruimtelijke Ordening heeft dit verzoek in behandeling genomen.

De productie van biogas past goed in het klimaatbeleid van de gemeente Eemnes. Dura Vermeer geeft aan dat er nog wel onderzoek gedaan moet worden naar de techniek. Voor Eemnes is het hoe dan ook een randvoorwaarde dat er geen geuroverlast ontstaat en dat de fysieke veiligheid aan de normen voldoet.