Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit kan op 2 manieren: via de volmacht op uw stempas, of via een schriftelijk volmachtsbewijs.

1. Volmacht op uw stempas

U kunt via uw stempas iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. U zet uw stempas om in een volmacht door de achterkant van uw stempas in te vullen. Degene die voor u gaat stemmen, moet kiesgerechtigd zijn in Eemnes. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf moeten de volmacht allebei ondertekenen.
Hebt u een kiezerspas aangevraagd? Deze kunt u ook omzetten in een volmacht. Ook hiervoor geldt dat u de achterkant van de kiezerspas moet invullen en dat beide personen de kiezerspas moeten ondertekenen.

De persoon die voor u gaat stemmen moet op 15 maart 2017 meenemen naar het stembureau:

  • De compleet ingevulde stempas, door u allebei ondertekend
  • Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Zonder deze kopie mag de persoon géén stem voor u uitbrengen. Dit mag ook een foto zijn op uw mobiele telefoon of tablet, zolang de informatie op uw legitimatiebewijs goed leesbaar is voor het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
  • Zijn/haar eigen stempas
  • Zijn/haar eigen identiteitsbewijs

Belangrijk:
Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.
 

2. Schriftelijk volmachtsbewijs

Kunt u de stempas niet omzetten in een volmachtbewijs? Bijvoorbeeld omdat u tussen 2 maart en 15 maart in het buitenland bent? Dan kunt u stemmen via een schriftelijk volmachtsbewijs.
Vul het formulier schriftelijke volmacht  in. Degene die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.
 
Stuur het formulier naar:
Verkiezingen gemeente Eemnes
Postbus 71
3755 ZH  Eemnes

U kunt ook een goed leesbare scan e-mailen naar team Burgerzaken van de gemeente.
De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op uiterlijk 10 maart 2017 hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over kan doen.
De persoon die u machtigt krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs tijdens het stemmen mee te nemen.

Belangrijk:
Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.
Hebt u eerder voor deze verkiezing een kiezerspas of briefstembewijs aangevraagd? Dan is het niet meer mogelijk om een schriftelijk volmachtsbewijs aan te vragen.
 

Hulp en contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Burgerzaken.
Tel. 14 035
E-mail

 

Subnavigatie