Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt een kiezerspas schriftelijk en mondeling aanvragen.

Kiezerspas schriftelijk aanvragen

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Dat betekent voor de komende Tweede Kamerverkiezing uiterlijk 10 maart 2017.
Met het formulier Verzoek om een kiezerspas kunt u een kiezerspas aanvragen. U kunt het formulier ook gratis verkrijgen bij elke gemeente.

Kiezerspas mondeling aanvragen

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot op de dag voor de stemming, tot 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij team Burgerzaken van uw gemeente.

Subnavigatie