Huis kopen of huren

Iedereen wil prettig wonen. En heeft daarbij zijn eigen wensen en behoeften. De gemeente Eemnes zorgt voor een goed en gevarieerd woningaanbod. U kunt er zowel kopen als huren.

Starters

Voor starters kan het moeilijk zijn een passende woning te vinden. Daar wil de gemeente Eemnes iets aan doen. Omdat jongeren en jonge gezinnen belangrijk zijn voor de gemeente. Voor starters is er daarom de renteloze starterslening – een lening van maximaal € 50.000 voor een huis van maximaal € 290.000. Ook zorgt de gemeente in de nieuwe wijk Zuidpolder voor meer woningen die geschikt zijn voor starters.

De Starterslening is in samenwerking met het ministerie van VROM. Een starterslening kan worden aangevraagd door:

  • in Eemnes wonende personen die op het moment van de aanvraag minimaal vijf jaar zelfstandig een huurwoning in Eemnes bewonen of minimaal vijf jaar inwonend zijn in Eemnes, en
  • voor studerende/schoolgaande kinderen van in Eemnes wonende personen, die binnen één jaar na afronding van de studie of school zich opnieuw in Eemnes willen vestigen en voordat zij de studie of school aanvingen minimaal vijf jaar aaneengesloten in Eemnes hebben gewoond.

De Starterslening is, in ieder geval, de eerste drie jaar renteloos en aflossingsvrij. Periodiek wordt dan bekeken (voor het eerst na drie jaar) of er, afhankelijk van het inkomen, rente en aflossing over de Starterslening betaald kan worden. Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk. Bij verkoop van de woning wordt de (restant) schuld ineens en volledig afgelost.

Huis huren

De Alliantie verhuurt in Eemnes ruim 800 woningen. Het aanbod loopt zeer uiteen. Zij verhuren diverse typen woningen en bedrijfsruimte. Iedereen mag zich inschrijven maar mensen die een binding hebben met de gemeente Eemnes gaan voor, vervolgens mensen uit de Regio en als laatste mensen met geen enkele binding.

Woningaanbod regio Eemvallei op 1 website

Staat u ingeschreven als woningzoekende in Eemnes bij de Alliantie? De woningcorporaties uit de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg bieden het woningaanbod aan op 1 gezamenlijke website.

Voor woningzoekenden heeft dit veel voordelen. Het wordt makkelijker om een woning te zoeken. Wie een woning zoekt in één van de zeven gemeenten hoeft zich maar één keer in te schrijven en dus ook maar één keer te betalen. En het woningaanbod van de regio wordt overzichtelijk aangeboden op de website www.woningneteemvallei.nl.