Projecten

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Eemnes kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Verkeers- en Vervoersplan

  De gemeente Eemnes hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Eemnes een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen. In dit plan moet terugkomen wat bewoners belangrijk vinden. We nodigen u daarom van harte uit om uw inbreng te geven.

 • Inmeten niet-woningen

  De gemeente Eemnes start met het inmeten van alle zogenaamde ‘niet-woningen’. Dit zijn panden die geen woonbestemming hebben, bijvoorbeeld panden met een winkel-, kantoor -, zorg-, of sportfunctie.

 • Huis van Eemnes

  Het Huis van Eemnes wordt de centrale ontmoetingsplaats van het dorp. In deze nieuwe en duurzame accommodatie komen Eemnessers bij elkaar voor (binnen)sport, cultuur, educatie, informatie, advies, zorg en welzijn. Een gezellige plek waar je ook een lekkere kop koffie kunt drinken. Wij vragen alle inwoners en andere belanghebbende om mee te praten en denken over de ontwikkeling ervan.

 • Zuidpolder

  Zuidpolder staat garant voor natuurlijk dorps wonen, in een polderlandschap omringd door sloten en veel openbaar groen.

 • Bedrijventerrein Zuidpolder

  Een gewilde locatie, bestemd voor ondernemers die zoeken naar onderlinge samenwerkingen in de regio.

 • Huisvesting statushouders

  De gemeente Eemnes heeft tot juli 2017 de taak om huisvesting te bieden aan 33 statushouders. Een aantal krijgen een tijdelijke woning op het terrein aan het Wilgenpad.

 • Kernrandvisie Goyergracht

  Een kernrandzone, waartoe het gebied rond de Goyergracht wordt gerekend, is een overgangsgebied tussen de bebouwde kern en het landelijk gebied. Een gebied met verschillende functies. Zo vind je in het gebied woningen, agrarische percelen en natuurgebieden, maar ook hobbyboeren, bedrijvigheid en recreatie. De kernrandvisie beschrijft op welke manier overheid en eigenaren samen de kwaliteit van de Goyergracht en omgeving verbeteren.

 • Wijkschouw