Huis van Eemnes

Het Huis van Eemnes wordt de centrale ontmoetingsplaats van het dorp. In deze nieuwe en duurzame accommodatie komen Eemnessers bij elkaar voor (binnen)sport, cultuur, educatie, informatie, advies, zorg en welzijn. Een gezellige plek waar je ook een lekkere kop koffie kunt drinken. Wij vragen alle inwoners en andere belanghebbende om mee te praten en denken over de ontwikkeling ervan.

Beoogde locatie Huis van Eemnes

Op 9 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten het scenario voor nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel uit te werken. De beoogde locatie is ‘Veld 4’ tussen Tennisvereniging Eemnes en SV Eemnes. De projectorganisatie – een samenwerking van De Hilt, de Bibliotheek Gooi en meer en de gemeente Eemnes – werkt hard aan de verschillende onderdelen van het plan.

Meepraten en meedenken

Het Huis van Eemnes is straks voor alle Eemnessers. De gemeente vindt het dan ook belangrijk dat alle inwoners en andere belanghebbende kunnen meepraten en meedenken over de ontwikkeling ervan. Wij vragen uw mening en ideeën tijdens diverse informatieavonden en raadsessies.

Op deze pagina en via de nieuwsbrief houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen. Ook leest u er over in De Rotonde. Op de pagina documenten vindt u een overzicht van alle bijbehorende stukken.

Voorontwerp bestemmingsplan

De inspraaktermijn voor het voorontwerp bestemmingsplan Huis van Eemnes is verstreken. De inspraakreacties en de reactie daarop van het college van B&W worden op 13 maart aanstaande behandeld in de sessie van de gemeenteraad van Eemnes. De vergadering begint om 20.00 uur. Voorafgaand zal, vanaf 19.30, een doorlopende presentatie worden gegeven over het voorontwerpbestemmingsplan.

Verzelfstandiging De Hilt en oprichting stichting Huis van Eemnes

De gemeenteraad heeft op 27 februari jl. unaniem ingestemd met het voorstel voor verzelfstandiging van de Hilt en de oprichting van de stichting Huis van Eemnes.