Huis van Eemnes

Het Huis van Eemnes wordt de centrale ontmoetingsplaats van het dorp. In deze nieuwe en duurzame accommodatie komen Eemnessers bij elkaar voor (binnen)sport, cultuur, educatie, informatie, advies, zorg en welzijn. Een gezellige plek waar je ook een lekkere kop koffie kunt drinken. Wij vragen alle inwoners en andere belanghebbende om mee te praten en denken over de ontwikkeling ervan.

Beoogde locatie Huis van Eemnes

Op 9 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten het scenario voor nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel uit te werken. De beoogde locatie is ‘Veld 4’ tussen Tennisvereniging Eemnes en SV Eemnes. De projectorganisatie – een samenwerking van De Hilt, de Bibliotheek Gooi en meer en de gemeente Eemnes – werkt hard aan de verschillende onderdelen van het plan.

Meepraten en meedenken

Het Huis van Eemnes is straks voor alle Eemnessers. De gemeente vindt het dan ook belangrijk dat alle inwoners en andere belanghebbende kunnen meepraten en meedenken over de ontwikkeling ervan. Wij vragen uw mening en ideeën tijdens diverse informatieavonden en raadsessies.

Op deze pagina en via de nieuwsbrief houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen. Ook leest u er over in De Rotonde. Op de pagina documenten vindt u een overzicht van alle bijbehorende stukken.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Het Huis van Eemnes” (NL.IMRO.0317.BPhuisEemnes-On01) kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van het Huis van Eemnes op het openbare veld tussen de tennisvereniging en de voetbalvelden van Sv Eemnes, nabij Noordersingel 4. In Het Huis van Eemnes worden de bibliotheek, het sport en culturele centrum De Hilt en andere voorzieningen samengevoegd tot 1 multifunctioneel centrum.

De termijn van terinzagelegging is inmiddels verstreken. Naar verwachting zal de gemeenteraad op 3 juli 2017 een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Nieuwbouwplan

Het college van B&W heeft ingestemd met het nieuwbouwplan en de financiële onderbouwing. Op 19 juni 2017 heeft de sessie van de raad over het plan gedebatteerd. Naar verwachting zal de gemeenteraad op 3 juli 2017 een besluit nemen.