Verkeer en Vervoer

Hier vindt u alle informatie over...

  • Verkeers- en Vervoersplan

    De gemeente Eemnes hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Eemnes een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen.