4 en 5 mei

Met elkaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog en vieren we dat we sindsdien weer in vrijheid leven. Op deze pagina leest u meer informatie over 4 en 5 mei 2022 in Eemnes.

Programma Herdenking 4 mei

Op 4 mei om 20.00 uur herdenken we als vanouds, met publiek, de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en alle mensen die als gevolg van oorlogshandelingen zijn omgekomen. De herdenking vindt plaats bij het Vrijheidsmonument op het Plantsoen.

Stille tocht

Om 19.45 uur vertrekt een stille tocht vanaf het Huis van Eemnes. Iedereen is welkom om mee te lopen. Burgemeester en wethouders en de winnaars van de gedichtenwedstrijd op de scholen lopen voorop, onder begeleiding van Drum- en Showband MCC. We vragen alle deelnemers om zich bij aankomst van het monument in cirkelvorm op te stellen. Zo houden we de doorgang vanaf het Plantsoen en de plaats vóór het monument vrij voor het gemeentebestuur en de schoolkinderen.

Bloemen leggen

Wilt u zelf bloemen neerleggen? Dat kan na het leggen van officiële kransen en bloemstukken door kinderen.

Herdenkingsconcert in N.H. Kerk

Na de herdenking, om 20.30 uur, vindt er een herdenkingsconcert plaats in de N.H. (grote) Kerk aan de Kerkstraat. Het concert is onder leiding van Paul Snoek en met een koor.

Bloemen, Herdenking Eemnes

Bijdrage 4/5 mei comité

Aan alle Eemnessers,

Op 4 mei kunnen wij weer samen bij het Vrijheidsmonument staan om onze doden uit de tweede Wereldoorlog te herdenken. Om te vieren, dat we al 77 jaar bevrijd zijn. 2 jaar lang konden wij niet samenkomen door Corona. Nu kan dat weer, maar hebben wij te maken met een gruwelijke oorlog in Oekraïne, die tegelijkertijd een bedreiging is voor heel Europa en de wereld.

Oorlog kent alleen verliezers en dat is duidelijk te zien door alle beelden die elke dag onze huiskamers binnenkomen: duizenden doden, waaronder veel onschuldige kinderen, vernietigde steden, radeloosheid, ontzetting en verdriet bij de Oekraïense bevolking.

En toch... ondanks dat wij die uitkomst al kennen, lijkt het alsof oorlog onontkoombaar is. Altijd weer zijn er leiders die mensen een rad voor ogen draaien, die leugens vertellen alsof het de waarheid is en die complottheorieën verzinnen. Een enorme minachting tonen voor menselijke waarden.

Laten we niet vergeten dat er gelukkig ook een andere kant is: mensen die helpen met gevaar voor eigen leven, mensen die vluchtelingen opvangen, in eigen huis opnemen en die spullen inzamelen en geld.

Goed versus kwaad.

Onze herdenking zal ons weer terugwerpen op het feit dat Vrijheid een groot goed is. Dat wij Vrijheid niet verwarren met alles maar mogen zeggen. Dat wij hebben geleerd dat vrij zijn als belangrijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, dat wij die vrijheid moeten bewaken en koesteren.

In die geest zullen wij samen met de Oekraïners uit onze gemeente op 4 mei bij het Vrijheidsmonument staan. Zowel de Nederlandse als de Oekraïense vlag zal halfstok hangen. Samen zullen we 2 minuten stil zijn. Ik hoop dat we met velen zijn!

Marga Hilhorst, Voorzitter Vrijheidsmonument Eemnes

Marga Hilhorst, speech Herdenking Eemnes

Voorwoord Burgemeester

We kunnen weer samen herdenken! Zeker nu!

In 2020 en 2021 was het door de COVID-regels niet mogelijk om samen te herdenken op 4 mei, gelukkig kan dat dit jaar weer wel. De vorige herdenkingen waren sober en ingetogen en via livestream te volgen. In 2022 reken ik erop dat we, zoals vanouds, weer samen zullen komen om stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en geweld. Loopt u mee vanaf het Huis van Eemnes? Of bent u aanwezig bij het Vrijheidsmonument in het Plantsoen?

Ieder jaar staan we tijdens de Herdenking op 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Die Herdenking is belangrijk, omdat het waardevol is om samen te herdenken en samen de verbinding op te zoeken. Het is ónze Herdenking.

Tijdens onze Herdenking staan we stil bij de grote groepen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle conflicten nadien. Echter, het hoe en waarom van hun slachtofferschap kent overeenkomsten, maar ook verschillen. Joden, Roma en Sinti, dat moeten we nooit vergeten, werden vervolgd en vermoord, louter omwille van wie ze waren.

Veel van de leden van de krijgsmacht, het verzet, die we met evenveel verdriet herdenken, werden slachtoffer omdat ze vochten voor vrijheid en democratie. Of voor onafhankelijkheid in de eerste plaats. Veel burgers werden slachtoffer van oorlogsgeweld; bombardementen, willekeurige executies of kwamen om van de honger en ontberingen. Bij elke groep slachtoffers past een eigen verhaal. Maar gemeenschappelijk is en blijft de stilte. Een dierbaar en kwetsbaar moment van samenzijn, samen stil zijn, samen herdenken en samen nadenken. En de pijn delen die er is en zal blijven. Vanwege de vermoorde of omgekomen familie, vrienden, buren, dorpsgenoten en vanwege de onaanvaardbare aantasting van wat nooit, nooit mag worden aangetast: de waardigheid en de vrijheid van de mens, van iedere mens, van alle mensen. Die aantasting begon al lang voordat die zich uiteindelijk in oorlogsgeweld en deportaties manifesteerde. Daarom blijft herdenken ook nadenken, en een indringende oproep waakzaam te zijn. Altijd, ook nu. Zeker nu!

De indringende en gezamenlijke 2 minuten stilte die we, elke 4de mei ’s avonds om 20:00 uur precies weer in acht nemen, zal altijd blijven. Het diepe waarom van die stilte is een zeker anker. Een stilte die ons in staat stelt om te luisteren. In staat stelt om na te denken.

En ik weet zeker dat mijn gedachten – en ik vermoed die van velen met mij – dit jaar ook zullen uitgaan naar de slachtoffers van oorlogsgeweld in Marioepol, Odessa, Charkov, Kiev ... Net zoals mijn gedachten en gebeden in die 2 minuten in eerdere jaren ook uitgingen naar de (burger)slachtoffers die vielen in Aleppo, Kaboel, Sarajevo ....

Tussen 1946 en 2021 zijn zeker 10 miljoen burgers overleden als direct gevolg van een conflict tussen landen. En de nasleep van een oorlog kost vaak aan meer mensen het leven dan de oorlog zelf. Voornamelijk door hongersnood, ontberingen en ziekte. In 2020 waren er maar liefst 56 conflicten en oorlogen, waarbij minstens 1 staat betrokken was, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Herdenken, nadenken en waakzaam zijn is nodig, ook in Nederland, juist in een periode waarin ook in onze eigen samenleving polarisering en vervreemding op de loer liggen.

De Tweede Wereldoorlog wordt voor ons een steeds minder bekend en doorleefd deel van onze geschiedenis. Maar door het blijvend en indringend delen van de verhalen daarover, verhalen die we nooit mogen vergeten, krijgen ook nieuwe generaties de kans om zich in 4 en 5 mei te herkennen. Onze Herdenking is daarmee een uiting van de waarden die we na die Tweede Wereldoorlog steeds meer zijn gaan zien als universele waarden, belichaamd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948, die volgend jaar 75 jaar bestaat. Rechten die hun diepste grondslag uiteindelijk vinden in waardigheid, gelijkwaardigheid en de vrijheid van de menselijke persoon, van elke persoon. Waarden die elke dag, ergens op deze wereld, onder druk staan of met voeten worden getreden. Juist daarom herdenken we.

Herdenkt u met ons mee? U bent van harte welkom op 4 mei op het Plantsoen.

Roland van Benthem, Burgemeester van Eemnes

Roland van Benthem, speech Herdenking Eemnes

Gedichtenwedstrijd

Ook dit jaar is er door de Vereniging Vrijheidsmonument Eemnes weer een gedichtenwedstrijd georganiseerd in de groepen 7 van de Eemnesser basisscholen. De titel moest zijn: Oorlog. Een korte titel met in deze spannende tijden een enorme lading. Ondanks dat kinderen zeggen het heel moeilijk te vinden om een gedicht te schrijven, krijgen we altijd weer mooie gedichten binnen.

Elke school heeft het gedicht van zijn winnaar ingestuurd en uiteindelijk heeft de jury besloten dat Esmay van Zadelhoff de algehele winnaar is. Esmay zit op de basisschool Merlin en zij zal op 4 mei bij onze jaarlijkse herdenking haar gedicht voordragen. De andere winnaars zijn: Nina Vosman van de Hobbitstee, Tessa Helsdingen van de Zevensprong, Charlotte Hogendoorn van de Zuidwend en Yara Shawaz van de Mariaschool. Op 21 april vond de prijsuitreiking plaats door burgemeester Roland van Benthem op de Zevensprong.

Hieronder vindt u de winnende gedichten.

Yara Shawaz - Mariaschool
Soms wens ik een wereld zonder pijn,
met een vredig plein.
Een wereld zonder oorlog en haat,
dat zorgt gelijk ook voor minder kwaad.
Kijk maar naar het resultaat:
77 jaar bevrijd, dat wou ik even kwijt.
We herinneren de mensen die hebben gestreden op 4 mei.
En dat vieren we met een lekkernij.
Maar na een lange tijd van pijn,
zal er altijd een tijd van vrede zijn.

Tessa Helsdingen, groep 7 - De 7-Sprong
Oorlog, dat is vrees.
Veel kinderen zijn daardoor wees.
Dat doet verdriet,
zoals wij ook konden lezen in het dagboek dat Anne Frank achterliet
Zo zijn er ook mensen met heel veel geld.
En bij anderen wordt het verhaal van de oorlog nooit verteld.
Vele mensen realiseren zich dit niet, maar dit is het enige dat telt.
Bij vele oorlogen staan burgers in het slagveld.
Dat is wat velen wel kennen.
Van oorlog rennen en nooit meer stoppen.
En je daarna in andere landen verstoppen.
Het was een vervelende tijd.
Waarbij mannen, vrouwen en kinderen sneuvelden in de strijd.
Wij hebben het in Nederland maar al te goed,
maar de mensen in oorlog leven tussen angst en bloed.

Nina Vosman - Hobbitstee
In oorlog leven is niet fijn.
Niemand wil in oorlog zijn.
Soms doet het je pijn.
De meeste mensen moeten huilen,
of straks moet je nog schuilen.
Schuilen is niet fijn, maar beter dan in oorlog zijn.
De meesten geven hun leven.
Andere mensen gaan weer vluchten,
of juist hun hart luchten.
We willen nooit meer in oorlog leven.
Weinig eten, weinig drinken.
Mensen die bijna in hun tranen verdrinken.
Oorlog is stom,
Oorlog is dom.
Waar gaat het in de wereld nou om:
om macht of om vrede?!

Esmay Zadelhoff - Merlin
Ik vraag me af,
hoe mensen die een oorlog starten,
met zichzelf kunnen leven.
Ik vraag me af,
of die mensen dan echt
geen schaamte voelen.
Ik vraag me af,
hoe ze zonder schuldgevoel,
mensen kunnen laten vermoorden.
Ik vraag me af,
hoe ze zoveel mensen en dieren pijn kunnen doen,
zonder ook maar om te kijken.
Ik vraag me af,
als je een oorlog start,
is er dan wel een winnaar?
Zoveel vragen, waar ik maar geen antwoord op kan krijgen.
Ik hoop!