Drs. R.H. (René) ten Have

Wethouder van gemeente Eemnes.

René ten HavePortefeuille

De heer Drs. R.H. (René) ten Have is 2 mei 2022 beëdigd als wethouder en is 2e loco-burgemeester.

 • Klimaat – duurzaamheid – milieu
 • Openbare Ruimte
  • Speelplaatsen
  • Groen – IBOR
  • Riolering
  • Wegen
  • Ondergrondse infra
  • Water
 • Recreatie en Toerisme
 • Gemeentelijke gebouwen/Grondzaken
 • Sport

Projecten

 • Warmtevisie
 • Handelingsperspectief Buitengebied / Landbouwvisie incl. daaraan RO gerelateerde onderwerpen
 • Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Vitens NV
 • Gastvrije Randgemeenten
 • Afvalverwijdering Utrecht AVU
 • Bestuur BEL

Betaalde nevenfuncties

 • Voorzitter Nederlandse Kwaliteitsaudiciens

Contact

Heeft u een vraag aan de wethouder? Of wilt u iets bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 035 – 751 33 30
Of per e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl