M. (Mirjam) Havinga-de Jong

Wethouder van gemeente Eemnes.

Mirjam Havinga-de JongPortefeuille

Mevrouw M. (Mirjam) Havinga-de Jong is 2 mei 2022 beëdigd als wethouder en is 3e loco-burgemeester.

 • Volkshuisvesting (zorgcomponent, urgenties, statushouders)
 • Sociaal Domein
  • Maatschappelijke Ontwikkeling
  • Jeugdzorg
  • Welzijn
  • Sociale wijkteams
  • Sociale Zaken HBEL
  • Volksgezondheid/GGD
  • Jeugdgezondheidszorg
 • Dierenbescherming/opvang
 • Kunst en Cultuur
 • Monumenten
 • Bibliotheek
 • Huis van Eemnes
 • Verenigingsleven
 • Onderwijs – Kinderopvang - VVE
 • Werk en inkomen en participatie
 • Inclusie

Projecten

 • Woondeal

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Tomin Groep
 • HBEL
 • GGD
 • Regio Gooi & Vechtstreek
 • Aandeelhoudersvergadering Zuidpolder

Contact

Heeft u een vraag aan de wethouder? Of wilt u iets bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 035 – 751 33 30
Of per e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl