S. (Sven) Lankreijer

Wethouder van gemeente Eemnes.

 

Portefeuille

De heer S. Lankreijer is 23 april 2018 benoemd als wethouder en is 2e loco-burgemeester.

 • Volkshuisvesting
 • Woonvisie
 • Jeugdzorg
 • Participatiewet (Tomin)
 • Sociaal domein
 • Sociale wijkteams
 • Sociale Zaken HBEL
 • Volksgezondheid/GGD
 • Dierenbescherming/opvang
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Kinderopvang, VVE
 • Sport & verenigingsleven
 • Evenementen
 • Kunst en cultuur
 • Bibliotheek
 • Milieu
 • Klimaatbeleid & duurzaamheid

Projecten

 • Onderzoek eigen woningbedrijf
 • Woningbouw Zuidpolder
 • Huis van Eemnes
 • Industrieterrein Goyergracht

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Tomin Groep
 • GGD
 • Regio Gooi & Vechtstreek
 • Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • BEL Combinatie (lid Algemeen Bestuur)

Contact

Heeft u een vraag aan de wethouder? Of wilt u iets bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 035 – 751 33 35 of 035 - 751 32 83.
Of per e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl
S. Lankreijer