Th. (Theo) Reijn

Wethouder van Eemnes.

PortefeuilleTh. (Theo) Reijn

De heer Th. Reijn is 2 mei 2022 beëdigd als wethouder en is 1e loco-burgemeester.

 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Verkeer en Vervoer
 • Omgevingswet
 • Volkshuisvesting (Eemnes lokaal, de Alliantie)
 • Economische Zaken

Projecten

 • Zuidpolder
 • Zuidpolder Zuid
 • Ocriet
 • Hinkstapsprong
 • De Hilt
 • HOV
 • Quick Win A27
 • Zuidersingel-Wakkerendijk
 • Poort van Baarn
 • Brug over de Vaart
 • Centrumplan
 • Bramenberg
 • Jeu de boules, beachvolleybal, beweegtuin
 • Woondeal

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Aandeelhoudersvergadering Zuidpolder

Nevenfuncties niet uit hoofde van functie

 • Lid Kerkbestuur KAN parochies (onbezoldigd)

Contact

Heeft u een vraag aan de wethouder? Of wilt u iets bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 035 – 751 33 30
Of per e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl