W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma

Wethouder van gemeente Eemnes.

Profielfoto van Wilma de Boer-LeijsmaPortefeuille

Mevrouw W. (Wilma) A. de Boer-Leijsma is 23 maart 2020 benoemd als wethouder en is 2e loco-burgemeester.

 • Volkshuisvesting
 • Jeugdzorg
 • Participatiewet (Tomin)
 • Sociaal domein
 • Sociale wijkteams
 • Sociale Zaken HBEL
 • Volksgezondheid/GGD
 • Dierenbescherming/opvang
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Kinderopvang, VVE
 • Sport & verenigingsleven
 • Evenementen
 • Huis van Eemnes
 • Kunst en cultuur
 • Bibliotheek
 • Milieu & klimaatbeleid
 • Duurzaamheid 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie

 • Tomin Groep
 • HBEL
 • GGD
 • Regio Gooi & Vechtstreek
 • Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • BEL Combinatie (lid Algemeen Bestuur)

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie

 • Bestuurslid Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA (onbezoldigd)
 • Redactie Magazine Lokaal Bestuur (onbezoldigd)
 • Gastdocent raadsleden- en wethoudersopleiding (onbezoldigd)

Contact

Heeft u een vraag aan de wethouder? Of wilt u iets bespreken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 035 – 751 33 30
Of per e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl 

Inloopspreekuur

Wethouder Wilma de Boer-Leijsma houdt maandelijks een spreekuur. Dat vindt plaats op het Serviceplein in het Huis van Eemnes. Kijk voor alle informatie op: www.bibliotheekgooienmeer.nl.