drs. M.B.E. (Marjolein) van den Berg

Gemeentesecretaris van gemeente Eemnes.

Marjolein-van-den-Berg

Mevrouw M.B.E. van den Berg is sinds 1 mei 2021 gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is de gemeentelijke bestuursorganen (college van burgemeester en wethouders) behulpzaam in alles wat de voorbereiding en de uitvoering van het opgedragen bestuur aangaat.

Telefoon: 06 - 83 60 11 40
E-mail: m.vandenberg@eemnes.nl