Collegebesluitenlijst 25 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

 

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Conceptnota economische zaken Het college heeft de conceptnota voor de eerste keer besproken. Diverse aanpassingen worden verwerkt.
Besluit  De nota zal morgen met de ondernemers worden besproken (OKE/BCE)

 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Het aanbieden van de grondexploitatie Zuidpolder aan de raad.
Onlangs is overeenstemming bereikt met de marktpartijen in de Zuidpolder. Ondertekening van het hoofdlijnenakkoord staat in principe gepland voor 16 november 2012. De financiële onderlegger voor het hoofdlijnen-akkoord, de grondexploitatie Zuidpolder, wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. 

Besluit  Het college besluit de grondexploitatie Zuidpolder, die onderdeel uitmaakt van het hoofdlijnenakkoord met de marktpartijen, voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.