Collegebesluitenlijst 12 februari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
26  februari 2013

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer B. Epema, loco secretaris
 
Afwezig:
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 6
Besluit - Vastgesteld
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp:Correctie op de besluitenlijst van 8 januari 2013.
Het aanwijzen van 12 koopzondagen voor 2013.
Besluit: Het college van burgemeester en wethouders besluit de volgende koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in het gedeelte van Eemnes dat ten zuiden van de A1 en ten oosten van de A27 ligt, geopend mogen zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur:
- 1 april 2013
- 14 april 2013
- 28 april 2013
- 9 mei 2013
- 12 mei 2013
- 20 mei 2013
- 26 mei 2013
- 9 juni 2013
- 24 november 2013
- 1 december 2013
- 8 december 2013
- 15 december 2013
 
Onderwerp: Kunstwerk Minnehof
Besluit: Het college besluit te kiezen voor het beeld ‘De ontmoeting’.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Plaatsing Koningslinde
Besluit: Het college besluit te kiezen voor het beeld ‘De ontmoeting’.