Collegebesluitenlijst 12 maart 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 maart  2013


Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. Bood, wethouder
 

Portefeuille Burgemeester R. van Benthem RA

Onderwerp -Besluitenlijst week 10
Besluit-  Vastgesteld.
 
Onderwerp:  Onderzoeken klanttevredenheid dienstverlening afdeling Publiek van de BEL Combinatie.
In 2012 is de dienstverlening van de afdeling Publiek van de BEL Combinatie op drie verschillende manieren gemonitored en onderzocht. In dit stuk gaan we in op de resultaten van deze onderzoeken. Het zijn drie losse onderzoeken, maar gezamenlijk geven ze een goed beeld van de stand van zaken van onze dienstlevering. Daarom presenteren we de resultaten in samenhang met elkaar.
Besluit:
  • Het college besluit de resultaten van de drie onderzoeken en de acties tot verdere verbetering van de dienstverlening ter informatie aan te nemen.
  • Het college informeert de Raad middels bijgesloten memo.
 
 
Onderwerp: Intrekken beleidskader voor toetsing subsidieaanvragen.
Intrekking Beleidskader ‘maatschappelijke relevantie’ van 2005.
Besluit: Het college besluit het Beleidskader ‘maatschappelijke relevantie’ in te trekken.