Collegebesluitenlijst 02 juli 2015

Vastgesteld in het college van 21 juli 2015.

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Afwezig: De heer H. Zoetman  wethouder
 

1.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J. DEN DUNNEN

1.1

Aanvraag investeringssubsidie door voetbalvereniging SV Eemnes
Korte inhoud: SV Eemnes heeft verzocht om een subsidie van € 5.232,- voor sportmaterialen, stofzuiger en inrichting van een jeugdhoek.


Het college besluit:

1. aan SV Eemnes een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 1.203,25 voor materialen en inrichting van een jeugdhoek;

2. de subsidie te verantwoorden op het budget overige sport - aangelegenheden 6.530.0014-incidentele sport-542.505 642504 en te dekken uit de reserve Gemeenschap, Cultuur en Sport;

3. dit te verwerken bij de Zomernota.