Collegebesluitenlijst Eemnes 21 juni 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 28 juni 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst van week 24, 14 juni 2016,  wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1

Vaststellen portefeuilleverdeling

Het college besluit de nieuwe portefeuilleverdeling vast te stellen. (Bijgevoegd).

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen