Collegebesluitenlijst Eemnes 28 juni 2016

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 5 juli 2016.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst van week 25, 21 juni 2016, wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.1.

Regiovorming in kader van de Woningwet
Korte inhoud: De regio Amersfoort is in overleg met omliggende gemeenten gekomen tot een grotere regio in het kader van de Woningwet. In de te vormen grotere regio is er ten minste één corporatie die deze grotere regio als kernregio heeft en dus kan investeren in nieuwbouw. De overige corporaties, waar onder de Alliantie, zullen na het besluit van de minister, ontheffing op het verbod tot investeren moeten aanvragen. In het kader van de Woningwet gaat de regio Amersfoort, inclusief 7 omliggende gemeenten, een verzoek tot vorming van één regio indienen.
Het college besluit: 
1. een aanvraag tot vorming van een woningmarktregio bij het ministerie van BzK in te dienen, waarbij de woningmarktregio bestaat uit de gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Oldebroek en Zeewolde;  2. de bijgevoegde bijlage bij de brief vast te stellen, 
3. de raad te informeren middels de raadsinfo-brief, bijlage 5.

6.

Rondvraag / mededelingen