Collegebesluitenlijst Eemnes 12 juni 2017

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden

Vastgesteld in het college van 20 juni 2017.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. den Dunnen, wethouder
De heer N.L. Rood, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevrouw E.L. Ruizeveld de Winter, gemeentesecretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 23
De besluitenlijst van het College van 6 juni 2017  wordt gewijzigd akkoord bevonden.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Rechtmatigheid subsidieproces Eemnes 2016
Korte inhoud: Tijdens de interim controle op de financiële rechtmatigheid met betrekking tot het subsidieproces in 2016 is geconstateerd dat een tweetal handelingen niet conform de subsidieverordening zijn verlopen. Het College kan besluiten dat op de betreffende gevallen haar eigen beleid niet van toepassing is.
Het college besluit de geconstateerde onrechtmatigheden te repareren.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

6.

Rondvraag / mededelingen