Collegebesluitenlijst Eemnes 13 september 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst van 13 september downloaden.

Vastgesteld in het college van 18 september 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder

Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris
 

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Het college besluit

  • In te stemmen met de gewijzigde meerjarenraming 2019-2022
  • De uitvoeringsinformatie programmabegroting 2019 gewijzigd vast te stellen
  • De gewijzigde meerjarenraming 2019-2022 door te geleiden naar de gemeenteraad

 

3

PORTEFEUILLE WETHOUDER J. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen