Collegebesluitenlijst Eemnes 16 oktober 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst van 16 oktober downloaden.

Vastgesteld in het college van 30 oktober 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder

Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 41
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

ENSIA Coördinator
Korte inhoud: Wijziging ENSIA Coördinator (van tijdelijk naar definitieve invulling)

Het college besluit mevrouw M. van Veen te benoemen in de rol van ENSIA Coördinator BEL Combinatie en de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

2.2.

Huurbeëindiging en verhuring Zuidersingel 6 Eemnes.
Korte inhoud: De Wereldwinkel heeft aangegeven de huurovereenkomst te willen beëindigen en de Kringloopwinkel zou deze ruimte er graag bij willen huren.

Het college besluit

  1. Akkoord te gaan met het verzoek van de Wereldwinkel om de huurovereenkomst te beëindigen per 31 maart 2019.
  2. De ruimte per 1 april 2019 te verhuren aan de Kringloopwinkel.
  3. De ruimte te betrekken bij de Kringloopwinkel door het doorbreken van de muur op de begane grond en de eerste verdieping.
  4. Hiervoor een bedrag van € 9.900,00 beschikbaar te stellen en deze ten laste te laten komen van kostenplaats 42030005 (Zuidersingel 4, Kringloopwinkel).
  5. De jaarlijkse extra  huurinkomsten ad € 7.000,00 (voor 2019 ad € 5.250,00) te verantwoorden op kostenplaats 42030005 (Zuidersingel 4, Kringloopwinkel

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Concept Woonvisie Eemnes 2019-2023
Korte inhoud: De Concept Woonvisie 2019-2023 bevat de gemeentelijke kaders voor het woonbeleid. Daarnaast vormt de woonvisie de basis voor de prestatieafspraken met woningcorporatie de Alliantie.

Besluit: aangehouden
Het college neemt nog geen besluit in afwachting van meer informatie.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen