Collegebesluitenlijst Eemnes 25 juni 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 3 juli 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst

De besluitenlijst van de collegevergadering van 19 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Aanvraag proeftuin aardgasvrij maken Noordbuurt Eemnes
Korte inhoud: In november 2018 wordt gestart met de renovatie van de eerste woningen in de Noordbuurt (Watersnip en Rietgors) naar een aardgasvrij niveau. Het betreft drie woonblokken met in het totaal achttien (18) huurwoningen en zes (6) koopwoningen.

Het college besluit:

1. In te stemmen met de uitvoering van de verduurzaming van woningen in de Noordbuurt in Eemnes zoals dit beschreven is in de ‘Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Noordbuurt Eemnes’;

2. In te stemmen met het indienen van de ‘Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Noordbuurt Eemnes’ bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen