Collegebesluitenlijst Eemnes 2 mei 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 8 mei 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder (telefonisch)
De heer E. van Dalen, wethouder (telefonisch)
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Enquête Huis van Eemnes
Korte inhoud: De gemeenteraad heeft op 23 april 2018 een motie aangenomen en draagt daarmee het college op om een enquête te houden over het Huis van Eemnes

Het college besluit om versie 2.1 van het informatie blad vast te stellen.

Het college besluit om het informatieblad versie 2.1, de vragenlijst versie 6.0 en de bewonersbrief versie 2.0, het memo presidium proces huis van Eemnes en de offerte van Enneüs te verzenden aan de raad.
Het college besluit cf artikel 25 van de gemeentewet en artikel 10 van de WOB om aan deze stukken geheimhouding op te leggen tot vrijdag 4 mei 17.00 uur.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen