Collegebesluitenlijst Eemnes 30 april 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst downloaden.

Vastgesteld in het college van 8 mei 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder (telefonisch)
De heer E. van Dalen, wethouder (telefonisch)
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

3.1.

Enquête Huis van Eemnes
Korte inhoud
De gemeenteraad heeft bij meerderheid een motie aangenomen over de locatiekeuze voor het Huis van Eemnes.
 
Besluit:
Het college heeft het informatieblad, de vragenlijst, de begeleidende brief, het communicatieplan, het memo voor het presidium en de offerte van Enneüs ter eerste bespreking in het college gehad.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen