Collegebesluitenlijst Eemnes 9 oktober 2018

Hier kunt u de vastgestelde besluitenlijst van 9 oktober downloaden.

Vastgesteld in het college van 16 oktober 2018

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer J.G. van Katwijk, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
De heer E. van Dalen, wethouder

Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

1.

Vaststellen besluitenlijst week 40
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Voorstel gemeenteraad tot deelname aan het experiment centraal tellen van de stemmen verkiezingen 2019
Korte inhoud: De gemeenteraad voor te stellen om deel te nemen aan het experiment centraal tellen van de stemmen tijdens de verkiezingen van 2019

Het college besluit de raad voor te stellen om deel te nemen aan het experiment centraal tellen van de stemmen bij de verkiezingen 2019

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. VAN KATWIJK

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Rapportage voortgang klimaatbeleid
Korte inhoud: Rapportage ter informatie over de voortgang van het klimaatbeleid 2030 en de doelstelling voor 2020.

Het college besluit kennis te nemen van de rapportage 'Stand van zaken klimaatbeleid gemeente Eemnes September 2018' en het rapport ter informatie aan te bieden aan de raad.

4.2.

Inschrijving Brede regeling combinatiefuncties 2019 tm 2022.
Korte inhoud: Door wijzigingen in de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties wijzigt het aantal fte. Daarbij dient er voor 15 oktober een besluit gemaakt te worden op welk percentage ingeschreven wordt.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van Bestuurlijke afspraken Brede regeling combinatiefuncties 2019 t/m 2022.
2. Deel te nemen aan de Brede regeling combinatiefuncties (Buurtsportcoachregeling) a 140%, waarmee 2.29 Fte gerealiseerd kan worden.
3. de raad hierover middels een memo op de hoogte te stellen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER E. VAN DALEN

6.

Rondvraag / mededelingen

6.1.

Het college besluit dat wethouder van Katwijk de RUD in zijn portefeuille heeft. Wethouder Lankreijer vervangt wethouder van Katwijk indien nodig.