Collegebesluitenlijst Eemnes 15 oktober 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 8 oktober 2019

 

De besluitenlijst van week 41 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

02.01.

Hennepconvenant Midden - Nederland 2019-2022

 

Het college besluit in te stemmen met:
1. het vernieuwde hennepconvenant Midden Nederland 2019-2022 en;
2. de procesbeschrijving bij het hennepconvenant Midden-Nederland als uitvoeringsdocument.

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

04.01.

Beslissing op bezwaar urgentieaanvraag.

 

Het college besluit :

  1.  Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
  2. Het primaire besluit te herroepen en een urgentieverklaring te verlenen.

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN