Collegebesluitenlijst Eemnes 17 september 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer Th. Reijn, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 37
De besluitenlijst van week 37 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

2.1.

Korte inhoud: Het contract met de huidige accountant loopt tot en met begrotingsjaar 2019. Er dient besloten te worden tot het opnieuw aanbesteden van de accountant of gebruik te maken van de optie op verlenging van het contract met 1 of 2 jaar.

Het college besluit de gemeenteraad voorstellen om het contract voor de accountantsdiensten met HZG Accountants en Adviseurs met 2 jaar te verlengen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

5.

Rondvraag / mededelingen