Collegebesluitenlijst Eemnes 19 november 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris
 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 12 november 2019

 

De besluitenlijst van week 46 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 

 

 

05.01.

BALV VNG 29 november 2019

 

Het college machtigt wethouder Lankreijer om tijdens de BALV van de VNG op 29 november 2019 deel te nemen aan de stemming.

 

05.02.

Motie raamovereenkomst verpakkingen

 

Het college besluit de motie ‘nieuwe raamovereenkomst verpakkingen’ in te dienen op de BALV van de VNG op 29 november 2019. Het college machtigt wethouder Lankreijer tot het ondertekenen en indienen van de motie namens Eemnes.