Collegebesluitenlijst Eemnes 21 mei 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

Afwezig:
De heer Th. Reijn, wethouder

1.

Vaststellen besluitenlijst week 20
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld t.a.v. 4.1 beslispunt 4.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

4.1.

Doorontwikkeling Kindarrangement
Korte inhoud: In 2018 is het Kindarrangement "Kansen voor alle kinderen" vastgesteld om invulling te geven aan de door het Rijk structureel beschikbaar gestelde middelen voor kinderen in armoede, de zogenaamde Klijnsma-gelden. Het nieuwe beleid heeft in 2018 niet geleid tot volledige benutting van de Klijnsma-gelden. In dit voorstel wordt een doorontwikkeling voorgesteld van het kindarrangement.

Het voorstel wordt aangehouden in afwachting van nadere informatie.

4.2.

Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van bijzondere bijstand

Het college besluit om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
 

5.

Rondvraag / mededelingen