Collegebesluitenlijst Eemnes 26 november 2019

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris
 

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 19 november 2019

 

De besluitenlijst van het College van 19 november wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

03.01.

Advisering deelplan 4.3 voor Zuidpolder

 

Het college vraagt de Commissie Ruimte hun gevoelens en meningen kenbaar te maken ten aanzien van deelplan 4.3 voor Zuidpolder

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

 

04.01.

Subsidievoorstel 2020 Eemnes

 

Het college besluit:
1. de lijst met risicoprofielen voor het jaar 2020 vast te stellen;
2. de beleidsuitgangspunten onder c. vast te stellen;
3. de subsidies aan Goede Buren en de Lokale Omroep HHBEL te verlenen conform voorstel;
4. de subsidiesystematiek Sportverenigingen voor 2020 te verlengen.

 

 

04.02

Latere oplevering onderzoek klimaatklimaat Clusterschool.

 

Het college heeft kennis genomen van de informatiebrief "latere oplevering rapportage onderzoek binnenklimaat Clusterschool" en biedt deze ter kennis name aan de raad aan.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN