Collegebesluitenlijst Eemnes 16 juni 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 9 juni 2020

 

De besluitenlijst van 9 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

02.01.

Trouwen op een alternatieve trouwlocatie

 

Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie in het weiland (perceel kadasternummer L-406 en L-407) aan de Wakkerendijk t.o. nummer 180/182.

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

03.01

De Hilt/ HSS

 

Het college gaat akkoord met het aangepaste raadsvoorstel en raadsbesluit. Het college mandateert de wethouder voor kleine tekstuele wijzigingen.

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN