Collegebesluitenlijst Eemnes 19 mei 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 12 mei 2020

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

ENSIA Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Groot

 

Het college besluit:

1. De ENSIA verantwoordingsrapportages Basisregistraties BAG, BGT en BRO vast te stellen
2. De raad te informeren ter horizontale verantwoording
3. de diverse verticale verantwoording uitvoering te geven richting departementen.

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. de BOER-LEIJSMA

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN