Collegebesluitenlijst Eemnes 4 februari 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
De heer S. Lankreijer, wethouder
Mevr. E. Ruizeveld de Winter, secretaris

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 28 januari 2020

 

De besluitenlijst van 28 januari 2020/wk 5 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHE

 

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER S. LANKREIJER

04.01.

Actualiseren convenant met de WAC

 

Het college besluit:
1. het concept convenant tussen de gemeente en de Woonadviescommisie (WAC) vast te stellen;
2. de heer Lankreijer, portefeuillehouder Wonen, te machtigen het ‘Convenant tussen de gemeente en de WAC' namens de gemeente te ondertekenen

 

 

 

04.02.

Zienswijze begrotingswijziging Werken aan Werk

 

Korte inhoud: De Regio Gooi en Vechtstreek heeft aan de raad de begrotingswijziging Werken aan Werk voorgelegd. De raad wordt gelegenheid geboden hierop een zienswijze in te dienen.

 

Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen;
2. Onder voorbehoud van het besluit van de raad de Regio middels bijgevoegde antwoordbrief alvast te informeren.