Collegebesluitenlijst Eemnes 9 juni 2020

U kunt de vastgestelde besluitenlijst van Eemnes hier downloaden.

Aanwezig:   
De heer R. van Benthem, burgemeester
De heer Th. Reijn, wethouder
Mevrouw W.A. de Boer-Leijsma, wethouder
Mevr. A. Griekspoor, secretaris wnd

 

 

01.

GOEDKEURING BESLUITENLIJST D.D. 2 juni 2020

 

De besluitenlijst van 2 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

02.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER R. VAN BENTHEM

 

02.01.

Meld Misdaad Anoniem

 

Het college besluit:
1. deel te nemen aan het convenant en aansluiting op M (meld misdaad anoniem);
2. akkoord te gaan met de jaarlijkse financiële vergoeding van € 300 voor het gebruik van M welke ingaat vanaf 2021.

 

 

 

03.

PORTEFEUILLE WETHOUDER TH. REIJN

 

 

 

04.

PORTEFEUILLE WETHOUDER W.A. DE BOER-LEIJSMA

 

04.01.

beslissing op bezwaar

 

Het college besluit:

1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

2. de bestreden besluiten inzake intrekking en terugvordering en hoofdelijke aansprakelijkstelling in stand te laten met overneming van het advies van de commissie.

 

 

 

04.02.

Subsidie Veilig Thuis tweede helft 2020

 

Onder voorbehoud van akkoord van het regionaal bestuurlijk overleg sociaal domein op 11 juni en de bovenregionale bestuurlijke overlegtafel SAVE-Veilig Thuis op 24 juni 2020 besluit het college:

1. Veilig Thuis in de tweede helft van 2020 te bekostigen op hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2020.
2. Samen Veilig Midden Nederland hiervoor een subsidie te verstrekken van €23.351.

 

 

 

05.

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN