Erepenning Jeugd

De Erepenning Jeugd is een waardering van het college van burgemeester en wethouders. De erepenning kan worden toegekend aan een jongere uit Eemnes tussen 6 en 18 jaar die een (eenmalige) bijzondere prestatie heeft verricht, die grote toegevoegde waarde heeft (of heeft gehad) voor de samenleving. Of die een heldendaad heeft verricht waardoor ernstig leed bij, of ongelukken met, mensen of dieren is voorkomen of beperkt is gebleven.

Aanmelden

Kandidaten voor de Erepenning Jeugd kunt u aanmelden bij het bestuurssecretariaat van de gemeente via e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl of telefonisch: 035 – 751 32 83/335.