Koninklijke Onderscheiding

Ieder jaar worden in de gemeente Eemnes Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan plaatsgenoten die zich gedurende een reeks van jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap.

Toekenning

Bij de toekenning ligt de nadruk sinds enkele jaren sterker op de bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties. Daardoor komen, meer dan vroeger, vrijwilligers, vrouwen en ook personen uit minderheidsgroepen voor een onderscheiding in aanmerking. Ook mensen uit het bedrijfsleven behoren tot de doelgroep, al telt bij hen hun betaalde werk slechts als aanvullend element mee.

Voordragen voor Koninklijke Onderscheiding in 2022

Als u iemand wilt voordragen voor de uitreiking van een lintje bij de Algemene Gelegenheid in 2022, moet de aanvraag uiterlijk 20 mei 2021 bij de gemeente binnen zijn. Wanneer u iemand voor een onderscheiding voordraagt, worden eerst alle gegevens geverifieerd. De burgemeester brengt vervolgens over uw voorstel advies uit aan de commissaris van de Koning. Voorzien van diens oordeel gaat het voorstel naar Den Haag. Het Kapittel voor de Civiele Orden, een onafhankelijke college, geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Ook die geeft een oordeel. Als de minister positief adviseert, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

Wilt u iemand voordragen voor een lintje?

Dat begint met het invullen van een online voorstelformulier Wilt u het voorstelformulier liever niet online invullen? Download dan op de website www.lintjes.nl het voorstelformulier.   

Meer informatie

Informatie over hoe u iemand kunt voordragen voor een lintje en een formulier voor aanvraag kunt u krijgen bij Jessica Lucassen, bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. 035 – 751 32 83.

De gemeente Eemnes heeft de heren Henk van Hees (035 - 538 98 49), en Cees van Rijsdam (035 - 531 12 60) bereid gevonden zich in te zetten voor het voordragen van mensen die een lintje waardig zijn. U kunt contact met hen opnemen. Zij zijn op de hoogte van de gang van zaken en kunnen u adviseren over het aanvragen van een onderscheiding.

Ga voor meer informatie naar www.lintjes.nl.