Koninklijke Onderscheiding

Ieder jaar worden in de gemeente Eemnes Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan plaatsgenoten die zich gedurende een reeks van jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap.

Voordragen Koninklijke onderscheiding 2025

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot ... Als deze zin wordt uitgesproken is het zover: iemand ontvangt een Koninklijke onderscheiding, oftewel: een lintje. Kent u iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor de samenleving en naar uw mening een lintje verdient? U kunt hem of haar dan voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Dat doet u via de gemeente waar de persoon woont.

Lintjescomité

De aanvraag van een onderscheiding kent een intensieve procedure, zowel het vergaren van de benodigde informatie door de aanvrager, als de procedure ná het indienen bij de burgemeester. De gemeente Eemnes heeft een lintjescomité. Dit comité is op de hoogte van de procedure en kan u adviseren over het aanvragen van een onderscheiding. Het comité bestaat uit mevrouw Ria Visser-Blom 06 - 15 42 24 16 en de heren Henk van Hees 035 - 538 98 49 en Cees van Rijsdam 06 - 50 52 74 08.

Indienen aanvraag 

U kunt het hele jaar aanvragen indienen, dit doet u door contact op te nemen met iemand van het lintjescomité. Doe dit zo snel mogelijk. De voorbereidende werkzaamheden vergen veel tijd. Het lintjescomité zal uw aanvraag doorgeleiden naar de gemeente. 

De aanvraag voor Koningsdag 2025 dient voor 20 mei 2024 te zijn ingediend bij de burgemeester. Alle aanvragen die bij de gemeente zijn ingediend voor 20 mei 2024 worden in behandeling genomen voor de eerstvolgende Koningsdag (Algemene Gelegenheid). Voor een Koninklijke onderscheiding bij een Bijzondere Gelegenheid dient de aanvraag minstens vijf maanden voor een eventuele uitreiking te zijn ingediend bij de burgemeester.

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via tel. 035 - 751 33 30 of e-mail naar kabinet@eemnes.nl