Strategische visie

De keuzes die de gemeente nu maakt hebben gevolgen voor de toekomst. De gemeente Eemnes heeft in een toekomstvisie beschreven hoe Eemnes er in 2030 uit zou moeten zien.