Burgertop Toekomstvisie Eemnes

Houd uw brievenbus in de gaten! Een aantal Eemnessers wordt steekproefsgewijs geselecteerd en ontvangt binnenkort een speciale uitnodiging voor de ‘Burgertop Toekomstvisie Eemnes’ die op zaterdagochtend- en middag 26 juni in het Huis van Eemnes wordt georganiseerd. Coronaproof, en middels de dan geldende maatregelen, worden inwoners uitgenodigd om verder vorm te geven aan de Toekomstvisie van Eemnes.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u graag meepraten? Geef u dan op door een mail te sturen naar toekomst2030@eemnes.nl Let op: vanwege het naleven van de coronamaatregelen is er beperkt plaats. 

Eemnes 2030 

Hoe ziet Eemnes er in 2030 uit? Op deze belangrijke vraag moet de Toekomstvisie Eemnes antwoord geven. Het werken aan een toekomstvisie voor Eemnes kan natuurlijk niet zonder onze eigen inwoners. Het afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kinderen en jongeren naar hun mening over de toekomst van Eemnes gevraagd. Dit heeft geresulteerd in 5 ambities voor de toekomst van Eemnes. Deze ambities worden gedurende de Burgertop verder uitgediept.