Business Club Eemnes over 2030

Eemnes is bezig met het opstellen van een toekomstvisie voor 2030 en hoopt dat u wil meedenken! Tijdens het traject wordt u op verschillende momenten gevraagd om mee te denken, want wat is de toekomst van Eemnes zonder de mening van haar inwoners?  Voor een goede toekomstvisie kijken we naar de wortels in heden en verleden: wat is de geschiedenis van de gemeente, wat bindt ons aan de gemeente en wat is onze identiteit?

Marcel Peek, voorzitter van de Business Club Eemnes, is in 1993 in Eemnes komen wonen. Wat hem direct opviel aan Eemnes was de sterke sociale cohesie. Als nieuwkomer in Eemnes leek het in eerste instantie best lastig om daar onderdeel van te worden. De sociale cohesie in Eemnes is sterk, maar Eemnes heeft daardoor ook een sterke ‘ons kent ons’ mentaliteit, waar je op het eerste gezicht niet heel makkelijk tussen komt als nieuwkomer. Inmiddels is Marcel Peek een zeer actief en betrokken inwoner van Eemnes. Het sterke verenigingsleven heeft hem geholpen om onderdeel van de hechte gemeenschap te worden.

Eemnes heeft een grote groep ondernemers. In Eemnes wonen meer ZZP-ers dan het landelijk gemiddelde. Volgens Peek komt dit mogelijk door het karakter van Eemnes en het sterke verenigingsleven. Naast de sportverenigingen zorgen het actieve feest comité en de KPJ voor een sterke betrokkenheid onder de jeugd van Eemnes. Daarnaast zorgt de van oorsprong agrarische cultuur, met een ondernemende en een down to earth mentaliteit, ervoor dat de jeugd no nonsense is. Een beetje lef, en een  eigen onderneming is zo gestart. Men is pragmatisch in Eemnes. En de sociale cohesie zorgt dan voor verbondenheid, waar je je voor wil inzetten als Eemnesser. 

De grootste uitdaging voor Eemnes richting 2030 is het behouden van deze sociale cohesie en tevens open staan voor vernieuwing, aldus Marcel Peek. Met de komst van de Zuidwijk komen er meer mensen in Eemnes wonen, die hier oorspronkelijk niet vandaan komen. Dat is op zich geen probleem, sterker nog, het is een prachtige kans! Deze nieuwe Eemnessers zijn veelal ondernemers uit de randstad, met nieuwe ideeën. Zij kunnen heel veel bijdragen aan Eemnes en zorgen dat de voorzieningen zoals ze er nu zijn, behouden kunnen blijven. Denk hierbij aan de winkels en openbare gelegenheden in het dorp. De uitdaging is dan wel dat ze zich zo thuis voelen en onderdeel zijn van de gemeenschap, dat zij kiezen voor de voorzieningen en verenigingen in Eemnes en niet daarbuiten.

“Het zou zo mooi zijn als wij  het als Eemnessers voor elkaar krijgen om open te staan voor de uitbreiding en de nieuwe kansen en de mogelijkheden die dat brengt. Door verbinding te zoeken met de nieuwe Eemnesser, om hen aan te laten sluiten bij sociale cohesie die Eemnes van oudsher kent. Het kan alleen maar verrijkend werken. Gebruik ook de nieuwe ondernemer en zorg dat ze zich zo verbonden voelen met Eemnes dat zij zich gaan inzetten voor Eemnes. Dit bereik je alleen als Eemnessers zich nog meer open gaan stellen voor vernieuwing.”

aldus Marcel Peek.

In de week van 25 tot en met 31 januari worden de scenario’s over Eemnes aan de inwoners gepresenteerd. Er zijn deze week meerdere mogelijkheden om over de scenario’s in gesprek te gaan. Wilt u meer weten of deelnemen? Kijk op www.eemnes.nl/eemnes2030