Eemnessers aan het woord over de toekomst

“Ik wil hier blijven wonen, het liefst mijn hele leven!”; deze woorden sprak een jonge Eemnesser over zijn geliefde woonplaats tijdens één van de gesprekken voor de Toekomstvisie Eemnes 2030. Want wat vinden Eemnessers eigenlijk belangrijk voor de toekomst van hun dorp?

Tijdens de week van de visie zijn er gesprekken gevoerd aan de hand van 4 scenario’s en is er een online vragenlijst uitgezet. De 4 scenario’s schetsen mogelijke toekomstbeelden voor Eemnes.

Op 11 maart 2021 vonden online sessies plaats met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook jongeren gaven hun visie op de toekomst: 12 maart 2021 bij Impuls en 15 maart 2021 digitaal met leden van de KPJ. Inwoners werden uitgenodigd een online vragenlijst in te vullen. Daarnaast werden alle jongeren uitgedaagd in een challenge. Alle inzendingen bevatten ideeën over de toekomst van het dorp. 

Op de vraag wat nou echt een toevoeging zou zijn aan het Eemnes van 2030 gaven jongeren bijvoorbeeld aan:

Ik zou een nieuwe, gezellige kroeg erg leuk vinden” en “wat ik echt mis is een sportschool.

Ook in de overige gesprekken passeerden allerlei ideeën de revue: van de realisatie van woonhofjes voor ouderen tot het aanleggen van zonneweides en van flexibele bestemmingsplannen voor ondernemers tot een kinderboerderij in de polder.

Ook kwam uit de gesprekken naar voren dat inwoners vinden dat Eemnes op een geleidelijke schaal moet kunnen groeien door meer huizen te bouwen. Vooral voor starters ontbreken er nu betaalbare woningen en alleen zo kunnen jonge Eemnessers in het dorp blijven wonen – iets dat zowel jonge als oudere Eemnessers aangaven belangrijk te vinden. Wel met de kanttekening dat Eemnessers zeer trots zijn op het dorpse karakter en de hechte gemeenschap, en dat dit in de toekomst zeker behouden moet blijven!

Challenge jongeren

Houd de social media van de gemeente en de Rotonde in de gaten wat betreft berichtgeving over de jongeren challenge, waarbij jongeren gevraagd werd naar hun wensen voor de toekomst. Inmiddels is de challenge gesloten en wordende winnaars binnenkort door de burgemeester uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen!
Meer informatie over het vervolg van de toekomstvisie vindt u binnenkort op: www.eemnes.nl/eemnes2030