Planning van het visietraject

De gemeente werkt aan een toekomstvisie voor 2030, met doorkijk naar 2050. Voor de totstandkoming is een visietraject opgesteld met activiteiten waar inwoners bij worden betrokken. Lees verder over de planning van het visietraject.

Fase 1: september/oktober 2020

Het visietraject is afgetrapt met de jongste Eemnessers. Leerlingen van verschillende basisscholen in Eemnes kregen een toekomstles. Ze leerden nadenken over de toekomst en brachten dit direct in de praktijk. Lees wat onze jongste Eemnessers wensen en hopen voor de toekomst op de webpagina: Leerlingen basisscholen Eemnes krijgen toekomstles

Op dinsdag 29 september vonden in het Huis van Eemnes 2 toekomstateliers plaats. Aanwezig was een selecte groep ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en maatschappelijke instellingen. Met hen werd nagedacht over de belangrijkste kansen, uitdagingen en keuzes voor Eemnes richting 2030.

Begin oktober valt bij alle Eemnessers een ansichtkaart op de mat. Wat zijn uw wensen voor de toekomst? U kunt uw toekomstwens gratis terugsturen naar de gemeente. Houd uw brievenbus dus in de gaten! Daarnaast is er een digitale enquête, waarin u wordt gevraagd naar uw mening over Eemnes, nu en in de toekomst. Meer informatie over de enquête leest u op de webpagina: Doe en denk mee over de Toekomstvisie Eemnes!

Daarnaast gaan we in deze fase in gesprek met bestuurders van onze omliggende gemeenten en de provincie.

Fase 2: november 2020

Alle informatie, ideeën en wensen die we in fase 1 verzamelen komen terug in een aantal toekomstscenario’s. Deze filmpjes laten zien hoe het Eemnes van 2030 er mogelijk uit kan zien. Met deze scenario’s gaan we opnieuw in gesprek. Welk scenario spreekt het meeste aan en waarom? En welke juist niet?

Fase 3: vanaf december 2020

Met de reacties op de toekomstscenario’s formuleren we 1 streefbeeld voor Eemnes in 2030. Welke keuzes moeten we als gemeente maken om dit wensbeeld te bereiken en hoe komen we daar? Dat omschrijven we in de Toekomstvisie Eemnes 2030. Wanneer de toekomstvisie gereed is, wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling. En natuurlijk volgt er een terugkoppeling naar de inwoners!