Programma BurgerTop

Hoe ziet Eemnes er in 2030 uit? Op deze belangrijke vraag moet de Toekomstvisie Eemnes antwoord geven. Het werken aan een toekomstvisie voor Eemnes kan natuurlijk niet zonder onze eigen inwoners. Het afgelopen jaar hebben we op verschillende manieren inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kinderen en jongeren naar hun mening over de toekomst van Eemnes gevraagd. Dit heeft geresulteerd in 5 ambities voor de toekomst van Eemnes. Deze ambities worden gedurende de BurgerTop verder uitgediept.

Een aantal Eemnessers is steekproefsgewijs geselecteerd en heeft een speciale uitnodiging voor de ‘BurgerTop Toekomstvisie Eemnes’ ontvangen. 

Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je graag meepraten? Geef je dan op door een mail te sturen naar: toekomst2030@eemnes.nl

Je kunt je opgeven voor de ochtend- of middagsessie. 

Programma

Datum: Zaterdag 26 juni
Locatie: Huis van Eemnes
Tijdstip: Ochtendronde: 10:30 – 12:00 uur
Middagronde 13:00 – 14:30 uur

Na een welkomstwoord van de burgemeester zullen deelnemers tijdens de BurgerTop aan verschillende tafels met elkaar het gesprek voeren over de volgende thema’s:

  • Wonen
  • Sociaal betrokken gemeenschap
  • Mobiliteit en voorzieningen
  • Werken en ondernemen
  • Groen en duurzaamheid

Naast de gesprekken in kleine groepen, zal ook plenair het gesprek gevoerd worden en is er ruimte om schriftelijk uw individuele reactie in te brengen. 

De bijeenkomst wordt coronaproof georganiseerd.