Toekomstvisie in Commissie

Eemnes in 2030. Hoe willen we dat Eemnes er dan uitziet? Het afgelopen jaar ging de gemeente op zoek naar het antwoord op deze vraag. Na veel gesprekken met Eemnessers, jong en oud, is de Toekomstvisie klaar en is maandag 11 oktober 2021 besproken in de Commissie.

Eemnes 2030

De Toekomstvisie gaat over het gedeelde toekomstbeeld van Eemnes richting 2030. De visie helpt de gemeente om de blik op de lange termijn te richten en koers te bepalen.

Meer informatie 

U kunt de Toekomstvisie lezen via de agendapunten van de Commissie. Meer informatie over de totstandkoming van de Toekomstvisie vindt u op op deze pagina www.eemnes.nl/eemnes2030

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

E-mail uw vragen naar: toekomst2030@eemnes.nl