Griffie

De gemeenteraad benoemt de griffier en is daarmee werkgever en directe opdrachtgever. De griffier is de eerste adviseur van de raad.

Wat doet de griffier?

De belangrijkste taak van de griffier is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies (de Ronde en de commissies Ruimte en BSM). De griffier heeft geen stemrecht.

De griffier:

  • zorgt ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid;
  • stelt de concept-agenda op en verzorgt  de informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar raad en commissies;
  • ondersteunt en adviseert de voorzitter van de raad, presidium en en de commissies bij het uitoefenen van hun voorzitterschap;
  • helpt  raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen en is het aanspreekpunt voor alle zaken die de raad betreffen.

Contact met de griffie

De griffier (mevrouw A.H. de Graaf-Gerrits) en de griffie zijn gehuisvest in het gemeentehuis, Zuidersingel 1, Eemnes. De griffie is bereikbaar onder telefoonnummer 14 035 of per e-mail