Presidium

Het presidium is het overleg met fractievoorzitters en de burgemeester. Zij vergaderen 1 keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden.

Belangrijkste taak is het voorbereiden van de agenda voor de Ronde, commissie Ruimte, commissie BSM en raadsvergadering. Het presidium bepaalt welke onderwerpen worden behandeld en maakt een agendavoorstel. De griffier ondersteunt en adviseert het presidium. Voor agenda en stukken zie kalender onder "Raadsvergaderingen".