Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De raad wordt rechtstreeks door de inwoners van Eemnes gekozen en bestaat uit 13 leden. De leden van de raad zijn verdeeld over 5 politieke partijen. De raad heeft 3 belangrijke taken: hij stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente, controleert of het college van burgemeester en wethouders (B&W) zijn taken goed uitvoert en treedt op als vertegenwoordiger van de inwoners. De rekenkamercommissie ondersteunt de raad bij het uitvoeren van zijn controlerende rol.

Dualisme

Het bestuur van de gemeente is tweeledig (dualistisch): de gemeenteraad zorgt voor het algemeen bestuur, en het college van B&W voor het dagelijks bestuur. Wat de gemeenteraad aan regelgeving vaststelt en als beleid opstelt, voert het college uit. De gemeenteraad controleert dat weer. Deze manier van besturen is vergelijkbaar met de landelijke politiek, in dit geval de Tweede Kamer en de Ministerraad.

Drie rollen van de raad

  1. Volksvertegenwoordiger. Dat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad. Maar feitelijk zijn alle taken van de raad in dienst van de burgers.
  2. Kadersteller. De raad bepaalt hoe en binnen welke grenzen de gemeente wordt bestuurd, en maakt de regels daarvoor.
  3. Controleur. De raad controleert of het college en de burgemeester het beleid goed uitvoeren.

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Eemnes heeft 13 raadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester de heer Roland van Benthem.

In Eemnes zijn 5 politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

  • Dorpsbelang - 5 zetels
  • CDA - 3 zetels
  • VVD - 2 zetels
  • PvdA - 2 zetels
  • D66 - 1 zetel

De belangrijkste adviseur en ondersteuner van de raad is raadsgriffier.