Rekenkamerrapport Externe inhuur BEL Combinatie en BEL-gemeenten

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Rekenkamerrapport Externe inhuur BEL Combinatie en BEL-gemeenten’, pdf, 2MB